Romanian  English version
Searching
   
Editura Stef Iasi Editura Stef on Facebook
 Grupul de firme STEF


distribuitor de copiatoare, imprimante, faxuri, consumabile
centre de copiere estef
centre de copiere iasi
centre de copiere estef
centre de copiere
centre de copiere estef
centre de copiere
 

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

Referenţii Editurii Stef sunt personalităţi recunoscute ale mediului academic sau cultural, bucurându-se de notorietate la nivel naţional sau internaţional, având titlul ştiinţific de Doctor în specialitate.

Editura Stef desfăşoară mai multe tipuri de peer-review, în funcţie de necesităţile caracteristice fiecărui caz în parte:

  • peer-review
  • blind peer-review
  • double blind peer-review.
Nr. Crt.
Nume şi prenume
Afiliere instituţională
Titlul ştiinţific/didactic
1.

Radu I. ANTON

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematică

prof. univ. dr.

2.

Viorel ARNĂUTU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Matematică

prof. univ. dr.

3.

Liliana BEJAN

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

prof. univ. dr.

4.

Elena BÎCU

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Chimie

prof. univ. dr.

5.

Dobrică LEU

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Facultatea de Hidrotehnică

prof. univ. dr. ing.

6.

Dumitru LIUŢE

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi
Facultatea de Textile Pielărie şi Management Industrial

prof. univ. dr.

7.

Ilie TURCULEŢ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Geografie-Geologie

prof. univ. dr.

8.

Camelia VIZIREANU

Universitatea “Dunărea de jos” Galaţi
Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor

prof. univ. dr. ing.

9.

Dumitru ALEXANDROAIEI

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Facultatea de Fizică

conf. univ. dr.

10.

Sergiu PĂDUREANU

Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” - Iaşi

conf. univ. dr.

11.

Mihai NECHIFOR

Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Gr. T. Popa” - Iaşi

prof. univ. dr.

12.

Mihai PĂSTRĂGUŞ

Liga Scriitorilor Români , Filiala Iaşi

prof. univ. dr.

13.

Octavian BARNA

Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi

dr. ing.

14.

Sebastian C.M. CHIRIMBU

Universitatea "Spiru Haret", Departamentul de Limbaje Specializate

lect. univ. dr.

15.

Adina M. BARBU CHIRIMBU

Universitatea "Spiru Haret", Departamentul de Limbaje Specializate

lect. univ. dr.

16.

Luminiţa HOARŢĂ CĂRĂUŞU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

prof. univ. dr.

17.

Marina VRACIU

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere

prof. univ. dr.

 

Copyright 2006- STEF SRL - Toate drepturile rezervate